Rijlesgever.be - Modelles

Modelles

Na het volbrengen van de stage ontvang je van de erkende rijschool een stageattest, waarmee jij of de erkende rijschool je kan inschrijven voor deelname aan de modelles. Je moet deze modelles afleggen binnen de geldigheidsduur van je stagetoelating (3 jaar).
Ben je geslaagd voor je modelles? Proficiat, dan ben je vanaf dan rijlesgever!


Slaag je niet voor je modelles, moet je je stage opnieuw beginnen. Houd er wel rekening mee dat je je stage moet afronden binnen de twee jaar na het afleggen van de examens. 

Opmerking: Voor brevet IV dient er ook een behendigheidsproef afgelegd te worden.

Procedure inschrijving voor de modelles:

Data van de modellessen

Zittijd Inschrijven voor Datum modelles (*)
1e zittijd 2023 10 december 2022 januari of februari 2023
2e zittijd 2023 10 februari 2023 maart of april 2023
3e zittijd 2023 10 april 2023 mei of juni 2023
4e zittijd 2023 10 augustus 2023 september of oktober 2023
5e zittijd 2023 10 oktober 2023 november of december 2023

 

(*) De planning van de examendata wordt door MOW opgemaakt nà de uiterste datum van afsluiting van de inschrijvingen. De kandidaten worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

Meer informatie over het verloop van de modelles

 

Geslaagd?

Je ontvangt van de Vlaamse Overheid MOW een aanvraag tot instructietoelating.  Je vult dit formulier in en stuurt dit samen met een kopie van je rijbewijs en een blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 (rijscholen) van max. 3 maanden.

 

TOP