Rijlesgever.be - Examens

Examens

Om aan de slag te gaan als stagiair-rijlesgever in een erkende rijschool dien je eerst te slagen voor enkele examens die georganiseerd worden door de Vlaamse Overheid MOW:

Voor het brevet II 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet III 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid 
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid 

Voor het brevet IV

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet V

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit

Modelles (voor alle brevetten)

Als je de stage beëindigd hebt dan kan je inschrijven voor de modelles die eveneens georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid MOW.

Organisatie examens

De examens voor het brevet II, III, IV en V worden georganiseerd door de Vlaamse Overheid (MOW) op vaste tijdstippen (zittijden genaamd):

 • 1ste zittijd: schriftelijk examen in januari, mondeling examens in februari
 • 2de zittijd: schriftelijk examen in maart, mondeling examens in april
 • 3de zittijd: schriftelijk examen in mei, mondeling examens in juni
 • 4de zittijd: schriftelijk examen in september, mondeling examens in oktober

Praktisch

 • Je kan je per zittijd maar voor 1 brevet inschrijven.
 • Procedure inschrijven: inschrijven voor een examenzittijd gebeurt via uw Burgerprofiel
 1. Meld u aan op 'Mijn burgerprofiel'
 2. Klik in de gele balk op 'Aanvragen' en vervolgens  op de blauwe knop rechts 'Dienstverlening aanvragen'
 3. Kies in de lijst voor 'Examen voor rijschoolinstructeur of rijschooldirecteur'
 4. Doorloop alle stappen en betaal op het einde
 5. Uw inschrijving is nu volledig 
 6. Een drietal weken voor de dag van het examen ontvangt u de uitnodiging voor het schriftelijke examen via de post.

Belangrijk:

 • U kan enkel voor de aankomende zittijd inschrijven en niet voor de daarop volgende zittijd. 
 • Schrijft u zich in voor brevet III, IV of V? Dan moet u nog enkele extra documenten bezorgen: 
  • Brevet III: een kopie van uw hoogst behaalde diploma of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring
  • Brevet IV: het attest van de verplichte 4-daagse motorstage
  • Brevet V: een kopie van uw brevet II
 • Er zijn geen vrijstellingen voorzien voor diploma's, getuigschriften of masters die je elders behaald hebt (bv. diploma autotechniek of master verkeerskunde).
 • Als je het brevet III behaald hebt, dan ben je vrijgesteld voor het onderdeel verkeersveiligheid als je inschrijft voor het brevet II, IV of V.
 • Wens je aanspraak te maken op de stageduurvermindering van 25% dan dien je bij de inschrijving een attest te voegen van voorafgaande opleiding (minimum lesprogramma van 120u contactonderwijs).
 • Om te slagen dien je minstens 60% van de punten te behalen voor het onderdeel verkeersveiligheid en minstens 50% van de punten voor het onderdeel mechaniek.  Om definitief te slagen moet je over het geheel van de vakken minstens 60% van de punten behalen.
 • Ben je niet geslaagd voor de examens dan kan je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe zittijd.  Als je voor een bepaald onderdeel (verkeersveiligheid OF mechaniek) wel voldoende punten behaalde dan kan de examencommissie je voor dat onderdeel vrijstellen in een volgende zittijd. 

Data van de examens:

Zittijd Datum schriftelijk examen Datum mondeling examen Inschrijven voor
1e zittijd 2024 6 januari 2024 (brevet I, II, III, IV en V) Februari 2024 10/12/2023
2de zittijd 2024 16 maart 2024 (brevet I, II, III, IV en V) April 2024 10/02/2024
3de zittijd 2024 11 mei 2024 (brevet I, II, III, IV en V) Juni 2024 10/04/2024
4de zittijd 2024 7 september 2024 (brevet I, II, III, IV en V) Oktober 2024 10/08/2024

(*) de datum van het mondeling examen wordt individueel aan de kandidaat meegedeeld na het slagen voor het schriftelijk examen.

De kandidaten  worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

Website Vlaamse Overheid: Rijinstructeur worden

 

TOP