Rijlesgever.be - Profiel rijlesgever

PROFIEL VAN EEN RIJLESGEVER

Naast bepaalde wettelijke voorwaarden (zie toegangsvoorwaarden), moet een rijlesgever ook beantwoorden aan een bepaald profiel:

Psychische eisen

  • Verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen tegenover de leerling, maar ook tegenover andere weggebruikers, collega’s en de maatschappij in het algemeen. Een rijlesgever heeft een voorbeeldfunctie.
  • Aanpassingsvermogen. Geen twee leerlingen zijn gelijk. Een rijlesgever past zich op een vlotte manier aan, aan de specifieke behoeften, vaardigheden en achtergrond van iedere leerling.
  • Tact. Een rijlesgever reageert gepast en beleefd op de eventuele tekortkomingen van een leerling, en geeft opbouwende kritiek.
  • Zelfbeheersing. Een rijlesgever projecteert niet zijn eigen emotionaliteit op een leerling, en reageert gepast op fouten van leerlingen en van andere weggebruikers.
  • Stressbestendigheid. Een rijlesgever houdt steeds het hoofd koel, ook bij grote druk vanuit een leerling of bij examenbegeleidingen.
  • Stiptheid. Een rijlesgever respecteert afspraken en is ook correct in het vervullen van administratieve taken, zoals het invullen van ritbladen, leskaarten, evaluaties…

Fysische eisen

  • Goede gezondheid. Een rijlesgever is in het bezit van een attest van rijgeschiktheid. Raadpleeg bij twijfel vooraf een (oog)arts.
  • Uithoudingsvermogen. Een rijlesgever blijft in alle omstandigheden alert, en respecteert de wachttijden in examencentra.
  • Voorkomen. Een rijlesgever heeft een verzorgd voorkomen.
  • Stem. Een rijlesgever roept nooit, en heeft een rustige spreektoon.
TOP