Over ons

Over Edulogia

Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie

Wie is Edulogia?

Edulogia vzw is de voortzetting van het Vlaams Pedagogisch Verkeerscentrum vzw en stelt als doel een kennis- en expertisecentrum uit te bouwen voor mobiliteitsopleidingen op het vlak van rijgedrag en dit op diverse vlakken.

Het dagelijks beheer wordt opgenomen door de stuurgroep van Edulogia die samengesteld is uit projectleiders van de verschillende domeinen waarin Edulogia actief is.

Onze opleidingsconsulente Elise Cassiman is bereikbaar via mail op [email protected] of telefonisch op 02 899 94 26 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en op zaterdag van 8u tot 12u.

De raad van bestuur is samengesteld uit Fons Uyttenhove (voorzitter), Marc Linden (secretaris) en Regnier Bultinck (penningmeester).

Wat doet Edulogia?

 • Organisatie van seminaries, opleidingen en bijscholingen voor rijlesgevers en docenten code 95
 • Faciliteren van de sectororganisaties bij de instroom van nieuwe medewerkers (selectie en screening van kandidaten)
 • Samenbrengen van expertise op het domein van mobiliteitseducatie
 • Opzetten kruispuntbank van informatie over mobiliteitseducatie
 • Denktank voor advies aan organisaties en overheden
 • Ontwikkeling van opleidingsprogramma's voor de sector in functie van:
  • de technologische evolutie (ADAS)
  • de beïnvloeding van het (rij)gedrag van verkeersdeelnemers
  • een individuele benadering bij personen met een gedragsstoornis en/of beperking

 

Historiek Edulogia

In 1997 werd het Vlaams Pedagogisch Verkeerscentrum (VPVC) vzw opgericht onder impuls van Georges Van Aerschot, de bezieler van de opleidingscursussen voor lesgevers "FAB Oost- en West-Vlaanderen".  Sinds het begin van de jaren 80 leidde hij een generatie nieuwe rijschoollesgevers op met een missie om hen te laten doorgroeien tot ambassadeurs van de verkeersveiligheid.  In 2003 werd een pilootproject opgestart met Syntra Asse.  Na een positieve evaluatie werd de opleiding rijschoollesgever uitgebreid naar alle Syntra-koepels in Vlaanderen, gegeven door deskundige docenten uit de sector.

Sinds 2018 wilt de VZW onder de nieuwe naam Edulogia alles op een hoger niveau tillen.  Door bruggen te slaan tussen de kenniseilanden wordt kennis gedeeld met als doel het onderlinge begrip en interactie tussen verkeersdeelnemers te verhogen zodat de veiligheid op onze wegen verhoogt.

 

TOP