Docent code 95 worden - Minumumeisen docenten

Procedure erkenning als docent code 95

Een docent (= instructeur) die nascholingen wenst te geven moet voldoen aan de algemene criteria en de specifieke criteria per lesmodule die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid MOW die bevoegd is voor de nascholing. Zie tabel onderaan deze pagina.

De aanvraag tot erkenning als docent wordt ingediend door het opleidingsinstituut zelf bij MOW op basis van een CV die alle relevante informatie bevat.  Uit dit CV en uit de bijgevoegde bewijsstukken dient te blijken dat de docent voldoende ervaring heeft en pedagogisch en didactisch onderlegd is om erkend te worden voor één of meerdere lesmodules die aangevraagd worden.

Zie website van de Vlaamse Overheid MOW

Algemene criteria

Algemene criteria Ervaring Opleiding
Pedagogische vaardigheden Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"

Een beginnende instructeur zonder aantoonbare pedagogische ervaring volgt een basisopleiding van minimaal 21u pedagogie:

  • minimum 7u extern
  • minimum 14u intern (bewijs via verslagen, opleidingsplan). Aanmelding vooraf bij MOW.

Een ervaren instructeur die voor de eerste keer erkend moet worden, bewijst zijn ervaring via het CV (NS 004).  Een train-the-trainer opleiding wordt aangeraden.

Prakijkopleidingen (defensief rijden, zuinig rijden, manoeuvreren/dode hoek, BBS) Minstens 5 jaar in het bezit zijn van de categorie van rijbewijs waar ze opleiding mee geven (C of D) en een geldige code 95 op het rijbewijs.  
Theorieopleidingen Minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs cat. A of B  

 

Specifieke criteria per lesmodule

Onderwerp lesmodule Ervaring Opleiding
Rij- en rusttijden Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Tachograaf Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Ladingzekeren Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Eco Drive   Basisopleiding Eco Drive - minimum 14u (intern of extern)
Defensief rijden   Basisopleiding defensief rijden - minimum 14u (intern of extern)
Noodsituaties Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" Brandweerman of preventieadviseur III of civiele bescherming, politie
Ongevalsaangifte Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" of masterclass 4u EAF bij verzekeringsmaatschappij of makelaar.  
Imago van de onderneming Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Lastig en agressief gedrag Ervaringsdeskundige in het trainen van interpersoonlijke vaardigheden door "eerder verworven competenties"   
Ergonomie   Ergonomen, verpleegkundigen, preventieadviseurs I en II met bijkomende specialisatie, kinesisten, osteopaten, chiropractors, leerkrachten LO.
Wegcode Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" of rijschoolinstructeur brevet III  
EHBO (7 u)   Minimumbrevet ambulancier-hulpverlener Dringend Geneeskundige Hulpverlening, brandweerman, lesgever bij Rode Kruis of Vlaamse Kruis, opleiding tot instructeur of monitor bij Rode of Vlaamse Kruis, lesgever bij door FOD WASO erkend instituut, verpleegkundige, arts.
Goede gezondheid Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" Diëtisten, voedingsconsulenten, leerkracht voediing
Fysieke risico's  

Ergonomen, verpleegkundigen, preventieadviseurs (II of III), kinesisten, osteopaten, chiropractors

Klantvriendelijkheid Ervaringsdeskundige in het trainen van interpersoonlijke vaardigheden door "eerder verworven competenties"    
Brand Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" Brandweerman, preventieadviseur I of II, civiele bescherming of politieman
Uitzonderlijk vervoer Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Vervoersdocumenten Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
CMR Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
EHBO (2u)   Minimumbrevet ambulancier-hulpverlener Dringend Geneeskundige Hulpverlening, brandweerman, lesgever bij Rode Kruis of Vlaamse Kruis, opleiding tot instructeur of monitor bij Rode of Vlaamse Kruis, lesgever bij door FOD WASO erkend instituut, verpleegkundige, arts
Dode hoek en manoeuvreren Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  
Vervoer gevaarlijke goederen onder vrijstelling Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties" ADR chauffeursattest ofwel ADR veiligheidsadviseur
Criminaliteit Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"  

Actualisering kennis vakbekwaamheid.

Volgende thema's worden specifiek vermeld, wegens elders niet opgenomen:

  • mobiele arbeidsmiddelen
  • aslastendecreet
  • veiligheidssystemen van truck en trailer
  • uitzonderlijk vervoer
Ervaringsdeskundige door "eerder verworven competenties"

Zelfde als voor elk van de opgenomen thema's.

Opleiding gevolgd rond de volgende thema's moet specifiek vermeld worden:

  • mobiele arbeidsmiddelen
  • aslastendecreet
  • veiligheidssystemen van truck en trailer
  • uitzonderlijk vervoer

Bron: Instructie MOW/2018/02 aan de erkende opleidingscentra voor de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid van chauffeurs met rijbewijs categorie C en D

 

 

TOP