Vierdaagse motorstage

Vierdaagse motorstage (code BO2024004)

Kalender

Startdatum: donderdag 8 augustus 2024
Einddatum: zondag 11 augustus 2024
Bekijk het volledige schema

Locatie(s)

Rijschool Dirk (Brussegem)

Docent

De Clercq Dirk
directeur en rijlesgever bij Rijschool Dirk, kerninstructeur bij Centrum Motoropleiding Dirk, motorinstructeur bij Jesco

Beschrijving

Vierdaagse motorstage

Inhoud

DAG1
1.1 Kennismaking met de deelnemers
1.2 Briefing over verloop van vierdaagse motorstage
1.3 Omschrijving van de taken van motorinstructeur
1.4 Inleiding tot de wettelijke bepalingen van het bromfiets- en motorrijbewijs
1.5 Ongevalsanalyse bij motorrijders
Een wetenschappelijke benadering vanuit de MOTAC studie (diepteonderzoek inzake motorongevallen) van VIAS worden de ernstige en dodelijke ongevallen met motorrijders geanalyseerd.
De scenario’s die het meest risico op ernstige en dodelijke ongevallen met zich mee brengen worden in groep besproken met behulp van situatieschetsen in een PowerPointpresentatie en beeldmateriaal.
1.6 Risico verhogende factoren
Vanuit de toegelichte situaties worden onderliggende oorzaken van de ongevallen gedestilleerd en uitvoerig toegelicht.
Effecten en gevolgen van snelheidsregulatie op de motor
o Effecten op voertuigcontrole
o Effecten op gezichtsveld en perceptiefouten bij andere weggebruikers
o Fysische effecten op de reactieweg, remweg en toename van impact bij ongevallen
• Perceptieproblemen tussen motorrijders en andere weggebruikers
o Verwachtingseffecten en hun onderliggende psychologische verklaring
o Inatttentional blindness of fouten informatieverwerking bij de waarneming tussen de verschillende weggebruikers
• Concentratie verstorende factoren zoals alcohol, afleiding en vermoeidheid
o Op maat van de groep worden relevante risico’s besproken en hun effecten op het rijgedrag door middel van beeldmateriaal of simulatieprogramma’s toegelicht.
1.7 Gedetailleerde informatie over motorrijtechnieken
Op basis van de theoretische inzichten in de belangrijkste risico’s wordt het belang van bepaalde rijvaardigheden toegelicht op het privaat terrein. Eerst vindt een individuele analyse van de rijvaardigheid van elke deelnemer plaats, daarna wordt feedback gegeven aan de deelnemer over sterktes en zwaktes en worden groepen ingedeeld volgens de noden en het rij technisch niveau van de deelnemers.
Praktijk
Er worden oefeningen opgesteld met als doel het niveau van elke deelnemer in te schatten en de rijvaardigheden te evalueren en te verbeteren.
• Tractiecontrole
o Stabilisatieoefeningen bij lage snelheid. Coördinatie gas – koppeling – achterrem.
• Kijktechniek
o Relatie tussen zithouding – snelheid - kijkpunt
• Zithouding
o Aanpassing van de zithouding in functie van snelheid.
o Aanleren van verschillende zithoudingen (duwtechniek, lean in, lean out,…) of combinatie.
• Remtechniek
o Analyse van de remtechnieken in functie van de snelheid.
o Noodremmingen aan 50 – 70 - 100 km/u
o De remoefeningen (noodstoppen) worden aangeleerd in functie van de motor van de kandidaat en de technische hulpmiddelen ( ABS – DCBS – TCS EVO - … )
o Specifieke oefeningen waar reactietijd, remafstand en stopafstand in relatie staan tot de gereden snelheid.
• Bochtentechniek
o We oefenen op een afgesloten terrein de verschillende technieken om verschillende soorten bochten te nemen en bespreken de voor- en nadelen.
1.8. Verbetering van rij tactische vaardigheden
• Rij tactische analyse van het verkeersgedrag
o Door middel van een korte rit op de openbare weg worden de verschillende deelnemers geanalyseerd op hun rij tactisch verkeersgedrag. De belangrijkste risico’s en verbeterpunten worden ook gefilmd tijdens deze rit. Op basis van de rit op de openbare weg krijgen de deelnemers in groep feedback over hun rijgedrag.
• Theorie veilig in het verkeer met de motor
• Zelfanalyse van de belangrijkste rij tactische principes
o Vanuit de opgedane inzichten van de theorie worden nu de belangrijkste rij tactische principes van het veilig motorrijden in groep in het theorielokaal besproken. Hierin wordt ook de correcte en veilige toepassing van de opgedane rijvaardigheden opgenomen.
De belangrijkste rij tactische leerinhouden zijn:
• Plaats op de rijbaan
o Verplaatsingen in functie van zichtbaarheid (zien en gezien worden) en gevaarherkenning
• Bochten lijnen
o De variabele bochtenlijn en bochtensnelheid in functie van zichtbaarheid en omstandigheden
o Verschil tussen de ideale en de veilige rijlijn
• Tactische snelheidskeuze
o Het afstemmen van de snelheid naar gelang het zicht en in functie van (interne en externe) risico’s en de omstandigheden
• Anticiperen
o Het correct anticiperen op mogelijke gevaren zoals mogelijke manoeuvres van andere weggebruikers
• Spiegelgebruik en het creëren van zicht en zichtbaarheid
• Kijktechniek in functie van veiligheid en gevaarherkenning. Verleggen en terughalen van de blik.
1.9 Toepassing van feedback en rij tactische leerinhouden op de openbare weg
Er wordt een 2de groepsrit gemaakt waarbij elke deelnemer om de beurt de kop neemt en de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengt. Regelmatig wordt er gestopt voor het geven van feedback en het duiden van concrete situaties op de weg en de infrastructuur.
Tijdens deze rit komen alle theoretische en praktische leerinhouden van de dag samen en worden zij geïntegreerd om tot een doordachte, anticiperende en veilige rijstijl te komen.
1.10 Evaluatie
Als afsluiter van deze 1e dag worden alle deelnemers nogmaals in groep geëvalueerd in het theorielokaal.
De deelnemer geven feedback over de opgedane ervaringen/indrukken van de dag. Alsook wat hun belangrijkste leerpunten zijn en hoe deze zijn verbeterd. De instructeurs in spe maken ook een onderbouwde constructieve evaluatie in functie van het toekomstig les geven.

DAG2
2.1 Voorstelling van het examenparcours privaat terrein
2.2 Verduidelijking over het verloop en de beoordeling van het motorfiets- en bromfietsexamen
Na de verduidelijking rijden de deelnemers zelf het examenparcours privaat terrein. Op die manier leren ze het parcours kennen, de beoordelingswijze en maken ze een inschatting over de eigen rijvaardigheden. De deelnemers kennen dan de minimum eisen waar kandidaat motorrijders aan moeten voldoen om te kunnen slagen. De opgedane rijtechnische kennis van dag 1 zal hun hierbij helpen.
2.3 Praktijk: Anti-slipcursus en aquaplaning (met slipmotoren)
2.4 Rollenspel op het privaat terrein met evaluatie. Overbrengen van kennis aangaande rijtechnieken.

DAG3
3.1 Basiskennis motormechaniek voor motorinstructeurs
• Onderhoud van ketting
• Aanspannen ketting
• Controle remleidingen
• Olie verversen
• Band plakken
3.2 Goede en logische lesopbouw van een motorles
• Een logisch stappenplan
• Oefeningen die zinvol zijn voor kandidaten
• Oefeningen bij veel voorkomende of specifieke problemen
• …
3.3 Rollenspel op het oefenterrein
3.4 Rollenspel of de openbare weg
3.5 Vrachtwagen en motorrijder

DAG4
4.1 Opbouw bromfietsles AM – theorie
4.2 Opbouw oefeningen bromfietsles AM – praktijk
4.3 Motorles onder begeleiding met een echte kandidaat motorrijder
4.4 Persoonlijke evaluatie van de kandidaat motorinstructeurs en overhandigen van de getuigschriften
4.5. Conclusie

Praktische info

De kandidaat dientzelf over een voertuig te beschikken voor de vierdaagse motorstage.

Kostprijs

Deelname aan deze opleiding is betalend.
De kostprijs per deelnemer bedraagt 622,75 euro excl. btw.
Voorafgaand aan de opleiding (ongeveer 2 weken) ontvang je de factuur samen met de uitnodiging.

Subsidies bekomen door de toepassing van de KMO-portefeuille is mogelijk, meer weten? klik hier

Inschrijven

Wij hanteren de regel 'wie inschrijft, ontvangt de factuur'.

Als organisatie kan je je medewerkers inschrijven en wordt de factuur gestuurd naar de organisatie.
Medewerkers die zelf inschrijven, ontvangen een factuur op eigen naam.

Nu inschrijven

TOP