Mobility package wijzigingen aangaande Rij-en Rusttijden

Mobility package wijzigingen aangaande Rij-en Rusttijden (code OP2020059)

Kalender

woensdag 2 december 2020
van 19:00 tot 22:00

Locatie

Online
Online
0000 online

Docent

Osselaer Gregory

Beschrijving

Wijzigingen aangaande rij- & rusttijden en de tachograaf opgenomen in de verordening (EU) 2020/1054

Goede arbeidsvoorwaarden voor bestuurders, eerlijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen en het bevorderen van de verkeersveiligheid is de doelstelling van onze bestaande regelgeving. Bij de evaluatie van de effectiviteit, efficiëntie en uitvoering van de regelgeving opgenomen in de verordening 561/2006 blijken er echter een aantal tekortkomingen aan het licht te komen. Onduidelijke definities en een gebrek aan een doeltreffende regelgeving hebben geleid tot uiteenlopende interpretaties en ongelijke handhavingspraktijken.  Om in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke toepassingen van de slimme tachograaf was een wijziging van de verordening 165//2014 eveneens nodig.

De Europese Unie heeft hiervoor de nieuwe verordening 2020/1054 ingevoerd.  Daarin voorziet ze een aantal wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen die de regelgeving duidelijker, evenwichtiger en gemakkelijker moet maken om toe te passen. 

Docenten: Gregory Osselaer en Kris Uyttersprot

Inhoud

 • Wijziging basisregel
 • Lichte vracht
 • Bijkomende uitzonderingen
 • Definities
 • Verkorte wekelijkse rusttijden
 • Regelmatig naar huis
 • Toepassing artikel 12
 • Parkeerterreinen
 • Gecombineerd vervoer
 • Slimme tachograaf versie 2
 • Vragenrondje

Kostprijs

Deelname aan deze opleiding is betalend.
De kostprijs per deelnemer bedraagt 75 euro excl. btw.
Voorafgaand aan de opleiding (ongeveer 2 weken) ontvang je de factuur samen met de uitnodiging.

Subsidies bekomen door de toepassing van de KMO-portefeuille is mogelijk, meer weten? klik hier

Inschrijven

Wij hanteren de regel 'wie inschrijft, ontvangt de factuur'.

Als organisatie kan je je medewerkers inschrijven en wordt de factuur gestuurd naar de organisatie.
Medewerkers die zelf inschrijven, ontvangen een factuur op eigen naam.

Nu inschrijven

TOP