Ik ben erkend lesgever voor het TKM, maar hoe zit het met mijn bijscholingen?

Er zijn de laatste weken nogal wat vragen gerezen over de bijscholingen die lesgevers van het TKM al dan niet moeten volgen.
Wij zijn ten rade gegaan bij de bevoegde diensten en lijsten het hieronder even voor jullie op.

Er zijn 2 soorten lesgevers die een erkenning kunnen bekomen om de terugkommomenten mogen te geven.

Enerzijds is er de groep rijlesgevers met een beroepsbekwaamheidsbrevet en anderzijds is er de groep die niet beschikt over het beroepsbekwaamheidsbrevet, maar wel over de relevante beroepservaring of een pedagogisch diploma.

Hoeveel uur bijscholing je dient te volgen aan de basis om een erkenning te kunnen aanvragen blijft voor iedereen gelijk.

Iedereen dient te beginnen bij de basisopleiding van 7u.
Wens je nadien de theorie-opleidingen/groepsgesprekken te gaan geven dan dien je bij uitbreiding de 14-uur durende ‘Theorie-opleiding TKM’ te volgen.
Wil je ook praktijkopleidingen in het kader van het Terugkommoment geven, dan volg je de uitbreiding ‘praktijkopleiding TKM’.
Wil je zowel theorie-/groepsgesprek als praktijkopleidingen dan volg je dus 28 uur opleiding (7 uur basis, 14 uur theorie TKM, 7uur praktijk TKM).

Ben je reeds in het bezit van een erkenning als lesgever in het kader van het Terugkommoment? Dan dien je relevante bijscholingen te volgen om je erkenning te verlengen. Het aantal uur is afhankelijk van welk ‘soort’ lesgever je bent.

Let wel! Alles lesgevers dienen hun opleidingen te registreren via het online platform https://terugkommomentrijbewijs.vlaanderen.be/ .

 

Elke lesgever met een beroepsbekwaamheidsbrevet dient sowieso jaarlijks 12 uur bijscholing te volgen in het kader van hun verplichte bijscholingen*.

Heeft de lesgever in kwestie nog geen 12 uur opleiding gevolgd dan zal hij een herinnering ontvangen dat de 12 uur bijscholing moeten gevolgd worden voor 31 december van dat jaar.

Lesgevers die niet over een beroepsbekwaamheidsbrevet beschikken, maar wel over relevante beroepservaring of een pedagogisch diploma dienen telkens 12 uur opleiding* te volgen over een periode van 3 jaar. Heeft de lesgever 2 maand voor het einde van die periode geen 12 uur bijscholing gevolgd? Dan ontvangt hij een e-mail met een herinnering dat hij 12 uur bijscholing moet volgen voor 31 december van dat jaar.

*Het onderwerp van deze bijscholingen dienen wanneer je erkend rijlesgever TKM bent, ook relevant te zijn, d.w.z. toepasbaar zijn op de doelgroep (beginnende bestuurders).

Indien de lesgever in kwestie geen 12 uur bijscholing heeft gevolgd, zal hier verder gevolg aan gegeven worden zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het BVR terugkommoment van 28 september 2018.

Wordt er beslist om de erkenning van de lesgever te schorsen of in te trekken? Dan zal de toegang tot de toepassing worden ontzegd.

Lesgever met beroepsbekwaamheidsbrevet Lesgever zonder beroepsbekwaamheidsbrevet
Basisopleidingen erkenning is geldig als verplichte 12 uur opleiding in het eerste jaar Er is geen verplichting tot bijscholing in het eerste jaar voor deze doelgroep
12 uur per jaar bijscholing volgen (relevant onderwerp - Goedkeuring alle punten) 12 uur per 3 jaar bijscholing volgen (relevant onderwerp - goedkeuring punt 2)

 

Hoe kan je in de toekomst zien of een opleiding bij Edulogia ‘relevant’ is en dus in aanmerking komt voor de verplichte 12 uur opleiding voor lesgevers TKM?

Alle opleidingen zijn aangevraagd bij de bevoegde diensten, u kan de info vanaf 2020 terugvinden op de fiche van de desbetreffende opleiding op onze website onder de rubriek ‘erkenningen’.

Nathalie Cornelis

TOP