Theorie-opleiding Terugkommoment - (punt 2)

Theorie-opleiding Terugkommoment - (punt 2)

Deze bijscholing is een vervolgopleiding op de basisopleiding voor de lesgevers die het theoriegedeelte van het terugkommoment wensen te geven.

Erkenning:
Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijschoollesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (14 uur). 

Toelatingsvoorwaarden

De lesgever voor het theoriegedeelte moet beschikken over een brevet II of III of houder zijn van een pedagogisch diploma (*) of een bewijs van minimum 3 jaar relevante beroepservaring in het geven van interactieve theorielessen aan groepen van personen of het begeleiden van groepsgesprekken met telkens mobiliteit of verkeersveiligheid als centraal thema (een verklaring van de werkgever/instelling).

(*) Onder pedagogisch bekwaamheidsbewijs wordt verstaan:

 • een diploma bachelor of master in de psychologische wetenschappen
 • bachelor of master in de pedagogische wetenschappen
 • bachelor of master in de criminologische wetenschappen
 • bachelor in het sociaal werk
 • pedagogisch bekwaamheidsbewijs

Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs kan uitgereikt zijn door een centra voor volwassenenonderwijs, een hogeschool of een universiteit. Het gaat hier om mensen die eerst een gewone opleiding hebben gevolgd bv. master in de geschiedenis en dan nog een extra specialisatie doen zodat ze een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben om dan te kunnen lesgeven in het onderwijs.

Officieel wordt dit als volgt omschreven:

een bewijs van pedagogische bekwaamheid, dat u kunt verwerven via een lerarenopleiding. Bij de geïntegreerde lerarenopleidingen zijn vakkennis en pedagogische bekwaamheid in een en dezelfde opleiding geïntegreerd. Bij specifieke lerarenopleidingen hebt u voordien al een basisdiploma verworven. U vult dat aan met een bewijs van pedagogische bekwaamheid via de specifieke lerarenopleiding.

Bij de aanvraag van de erkenning:

 • kan je een uittreksel uit het strafregister 596.1-7 (rijscholen) van maximaal 3 maand oud voorleggen (hoe aanvragen)
 • ben je niet vervallen geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen voor veroordelingen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten). Meer info uitwissing en hestel in eer en rechten.
 • heb je geen veroordelingen opgelopen (zie wettekst artikel 12).
Inhoud

Dag 1 :

 • Deel 1 : Introductie & kennismaking met deelnemers
 • Deel 2 : Achterliggende theoretische kaders
  • 2.1. Motiverende gespreksvoering en ambivalentie
  • 2.2.Cirkel van gedragsverandering
  • 2.3.Spontane leerprocessen: valkuilen en denkfouten
 • Deel 3: De opdracht van de lesgever
  • 3.1.Toepassing van het theoretische kaders
   • 3.1.1. hoe motivatie ontlokken
   • 3.1.2. ORBS : open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen, samenvatten
  • 3.2 Hoe als lesgever een verschil betekenen?
   • 3.2.1. Rol als gespreksleider
   • 3.2.2. Voorwaarden voor het groepsgesprek
   • 3.2.3. Groepsdynamiek
   • 3.2.4. Non-verbale communicatie
  • 3.3. Lastige situaties
 • Afronding

Dag 2 : 

 • Deel 1 : Introductie & kennismaking met deelnemers – inleidend gesprek
 • Deel 2 : Inhoud van het introductieluik. – Kennismaking en reflectie als beginnend bestuurder
  • 2.1. Bespreking openingsslide
  • 2.2. Bespreking intro-gesprek
  • 2.3. Interactie bevorderen tussen de jonge bestuurders
  • 2.4. Introductie van de praktijkoefeningen
 • Deel 3: Inhoud van het groepsgesprek
  • 3.1. Algemene aanpak
  • 3.2. Wie is de “moeilijke” leerling? GDE-matrix en basisprincipes Onderscheid insctructie vs. coaching
  • 3.3. Welke vragen kunnen het groepsgesprek richting geven? (Deel I)
 • Evaluatie en afronding
Erkenning

Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijschoollesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (14 uur). 


Geplande opleidingen

Hieronder vind je de opleidingen in het open aanbod, waarop iedereen kan inschrijven.

Sessie Locatie Startdatum  
Theorie-opleiding Terugkommoment - (punt 2) Rijschool Mercator (Rotselaar) 08-11-2024   meer info
inschrijven

Wachtlijst

Wij contacteren je zodra er nieuwe sessies zijn.

Zet me op de wachtlijst

Incompany

Het is mogelijk om als bedrijf of organisatie deze opleiding incompany te organiseren.

Vraag een sessie aan
TOP