Teach the teacher: optimaliseer de opleiding en bereik een hoger leerresultaat - (punt 2)

Teach the teacher: optimaliseer de opleiding en bereik een hoger leerresultaat - (punt 2)

Hoe geef je boeiende opleidingen met een hoog leerrendement? Als opleider ben je een vakspecialist en wil je deze kennis en vaardigheden overdragen. Doceren is echter een vak apart. In deze basisopleiding leer je enkele didactische vaardigheden en inzicht krijgen in het leren en de motivatie van volwassenen.

Het teach-the-teacher principe richt zich op het versterken en verbeteren van het didactisch handelen van de vakspecialist zodat die een gestructureerde en effectieve leeromgeving kan organiseren. Op basis van theoretische kaders en ervaring (evidence based education) worden didactische principes vertaald in een instructiemodel met 9 stappen. Dit model is toepasbaar in elke opleiding.

Erkenning:
Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijlesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (7 uur). 

Inhoud

Deel 1: Verbinding en leerdoelen (2 lesuren)

Hoe maak je als opleider verbinding met de cursisten en hoe schat je hun beginsituatie in? Hoe zijn volwassenen gemotiveerd?
Hoe verduidelijk je de leerdoelen en de inhoud?

Deel 2: Leerinhouden (2 lesuren)

Hoe leren volwassenen? Hoe gebeurt de koppeling met de voorkennis?
Wat zijn kennis, vaardigheden en attitudes? Hoe kan je ze overdragen? Hoe presenteer je de leerstof?

Deel 3: Activerende werkvormen (2 lesuren)

Hoe behandel je de leerstof? Welke werkvormen en materialen zet je in om tot actief leren te komen?
Hoe ondersteun je de cursist bij het onthouden van de leerstof?

Deel 4: Overkoepelende items (2 lesuren)

Wat is het belang van feedback geven?
Wat is het basisbeginsel van het evalueren?
Hoe zorg je voor de transfer naar de werkelijke situatie?                                           

Erkenning

Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijlesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (7 uur). 

Wachtlijst

Wij contacteren je zodra er nieuwe sessies zijn.

Zet me op de wachtlijst

Incompany

Het is mogelijk om als bedrijf of organisatie deze opleiding incompany te organiseren.

Vraag een sessie aan
TOP