Vervolgopleiding TKM betreffende het groepsgesprek/theorie - (punt 2 en punt 3)

Vervolgopleiding TKM betreffende het groepsgesprek/theorie - (punt 2 en punt 3)

Opfrissing van de onderliggende theorie en de toe te passen methodieken. De focus ligt vooral  op reflectie: wat gaat er goed bij het groepsgesprek en wat zijn de hindernissen? Deze vervolgopleiding is opgebouwd met voldoende dialoog en betrokkenheid van de deelnemers. De deelnemers vullen vooraf een vragenlijst in (zie onder) en de antwoorden worden verwerkt in de reflectiegesprekken.

Erkenning:
Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijlesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (4 uur).

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers die de theorie-opleiding voor docenten gevolgd hebben en het groepsgesprek bij het terugkommoment begeleiden.

Inhoud
 1. Introductie en kennismaking met de deelnemer
 2. Korte herhaling theoretische kaders:
  - Zelfbewustzijn met ijsbergmodel
  - Motiverende gespreksvoering
  - Ambivalentie
  - Cirkel van gedragsverandering
  - Spontane leerprocessen
 3. Hoe komen deze theoretische kaders aan bod bij het groepsgesprek
  -  Reflectiegesprek met de deelnemers.
 4. Korte herhaling methodieken:
  - ORBS: open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen, samenvatten.
  - Een coachende stijl hanteren.
  - Groepsdynamiek-organisatorisch: indeling van de ruimte, ritme van het gesprek, (geen) gebruik van materialen.
  - Groepsdynamiek-relationeel: sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren, benadrukken van gemeenschappelijkheden, open communicatie, gebruik van humor, zelfonthulling ontlokken, peer-interactie.
  - Bewust inzetten op non-verbale communicatie.
 5. Hoe komen deze methodieken aan bod bij het groepsgesprek?
  -  Reflectiegesprek met de deelnemers.
 6. Vragenronde
 7. Evaluatie en afronding
Erkenning

Deze bijscholing werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijlesgever, zoals voorzien in artikel 14 van het KB van 11/05/2004 en komt in aanmerking voor punt 2 (4 uur). 

Wachtlijst

Wij contacteren je zodra er nieuwe sessies zijn.

Zet me op de wachtlijst

Incompany

Het is mogelijk om als bedrijf of organisatie deze opleiding incompany te organiseren.

Vraag een sessie aan
TOP