Teach the teacher: optimaliseer de opleiding en bereik een hoger leerresultaat - (punt 2)

Teach the teacher: optimaliseer de opleiding en bereik een hoger leerresultaat - (punt 2) (code OP2020015)

Kalender

maandag 16 november 2020
van 08:30 tot 16:30

Locatie

Rijschool Traffix
Heirbaan 129
9200 Dendermonde

Docent

Van Weert Ann
Ann is Master in Opleidings- en Onderwijswetenschappen (Universiteit Antwerpen) en geeft opleidingen didactiek aan volwassenen. Ze heeft 20 jaar ervaring als leerkracht en 10 jaar als pedagogisch directeur binnen het reguliere onderwijs.

Beschrijving

Hoe geef je boeiende opleidingen met een hoog leerrendement? Als opleider ben je een vakspecialist en wil je deze kennis en vaardigheden overdragen. Doceren is echter een vak apart. In deze basisopleiding leer je enkele didactische vaardigheden en inzicht krijgen in het leren en de motivatie van volwassenen.

Het teach-the-teacher principe richt zich op het versterken en verbeteren van het didactisch handelen van de vakspecialist zodat die een gestructureerde en effectieve leeromgeving kan organiseren. Op basis van theoretische kaders en ervaring (evidence based education) worden didactische principes vertaald in een instructiemodel met 9 stappen. Dit model is toepasbaar in elke opleiding.

Inhoud

Deel 1: Verbinding en leerdoelen (2 lesuren)

Hoe maak je als opleider verbinding met de cursisten en hoe schat je hun beginsituatie in? Hoe zijn volwassenen gemotiveerd?
Hoe verduidelijk je de leerdoelen en de inhoud?

Deel 2: Leerinhouden (2 lesuren)

Hoe leren volwassenen? Hoe gebeurt de koppeling met de voorkennis?
Wat zijn kennis, vaardigheden en attitudes? Hoe kan je ze overdragen? Hoe presenteer je de leerstof?

Deel 3: Activerende werkvormen (2 lesuren)

Hoe behandel je de leerstof? Welke werkvormen en materialen zet je in om tot actief leren te komen?
Hoe ondersteun je de cursist bij het onthouden van de leerstof?

Deel 4: Overkoepelende items (2 lesuren)

Wat is het belang van feedback geven?
Wat is het basisbeginsel van het evalueren?
Hoe zorg je voor de transfer naar de werkelijke situatie?                                           

Kostprijs

Deelname aan deze opleiding is betalend.
De kostprijs per deelnemer bedraagt 225 euro excl. btw.
Voorafgaand aan de opleiding (ongeveer 2 weken) ontvang je de factuur samen met de uitnodiging.

Subsidies bekomen door de toepassing van de KMO-portefeuille is mogelijk, meer weten? klik hier

Inschrijven

Wij hanteren de regel 'wie inschrijft, ontvangt de factuur'.

Als organisatie kan je je medewerkers inschrijven en wordt de factuur gestuurd naar de organisatie.
Medewerkers die zelf inschrijven, ontvangen een factuur op eigen naam.

Nu inschrijven

TOP