Lesgever zwaar vervoer iets voor jou?

Altijd al gedroomd van een job als lesgever (m/v) zwaar vervoer? Dan wordt dit najaar wel heel interessant voor je!

Voorwaarden verbonden aan het beroep van lesgever Zwaar Vervoer

 • Bij indiensttreding als stagiair:
  • kan je een getuigschrift van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen.
  • ben je de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten).
  • heb je geen veroordelingen opgelopen (zie wettekst artikel 12).
  • ben je houder van een geldig attest van rijgeschiktheid voor bestuurders van groep 2 (medische schifting) dat als code T vermeld wordt op je rijbewijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer.
 • Bij indiensttreding ben je minstens drie jaar houder van een rijbewijs cat. B en heb je een geldig rijbewijs van de categorie van voertuig waarmee onderricht je onderricht wil geven.
 • Je bent houder van het brevet II.
 • De functie van praktijklesgever is niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen, en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen
 • In voorkomend geval (ambtenaren, politiediensten, ..) is er toelating nodig van je hiërarchische overste om les te mogen/kunnen geven in een erkende rijschool.
 • Je bent houder van een stagetoelating uitgereikt door de bevoegde overheid na welslagen voor de schriftelijke en mondelinge examens.

Examens

Om aan de slag te gaan als stagiair-rijlesgever in een erkende rijschool dien je eerst te slagen voor enkele examens die georganiseerd worden door de Vlaamse Overheid MOW:

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit

Modelles (voor alle brevetten)

Als je de stage beëindigd hebt dan kan je inschrijven voor de modelles die eveneens georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid MOW.

Meer info over het beroep kan je hier nalezen

Meer info over de opleiding die start op 07/11/2018 te Rotselaar kan je terugvinden via de opleidingsfiche.

TOP