Online opleiding teach-the-teacher: Een opleidingsdraaiboek

Online opleiding teach-the-teacher: Een opleidingsdraaiboek

Om een opleiding te laten erkennen, moet bij de erkenningsaanvraag een draaiboek gevoegd worden. Als opleider kan je aan de slag met een erkend draaiboek, gemaakt door een collega. Maar misschien voelt dit niet goed en wil je de opleiding herwerken? Of wens je een nieuwe opleiding te ontwikkelen en te laten erkennen?

We gaan aan de slag met bestaande draaiboeken en onderzoeken uit welke onderdelen een draaiboek is opgebouwd.

Na deze opleiding heb je een kader waarmee je zelf een draaiboek kan ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden
  • Docenten code 95
  • Rijschoollesgevers
  • Opleiders die zelf modules willen laten erkennen
  • Administratief personeel die de opbouw van een draaiboek willen leren kennen.
Inhoud

De opleiding wordt online gegeven aan een groep van max 8 deelnemers via Microsoft Teams. Bij Microsoft Teams kunnen we 3x3 personen in beeld zien, waardoor interactieve werkvormen beter kunnen ingezet worden.

De online opleiding bestaat uit een verzameling werkvormen die specifiek voor online leren zijn ontwikkeld en die zorgen voor een voortdurende interactie tussen de deelnemers. Documenten die de opleiding ondersteunen worden vooraf aan de deelnemers bezorgd.

De online opleiding bestaat uit 4 delen van elk 2u en worden op 4 aparte dagen gepland. De deelnemers melden zich een kwartier voor het begin van elke sessie aan, zodat alle online instellingen kunnen gecontroleerd worden. Er is 10 min pauze tussen de 2 lesuren.

Deel 1: Wat is een opleidingsdraaiboek? (2 lesuren + 15 min extra instellingstijd)

We onderzoeken bestaande draaiboeken en leggen deze naast de voorwaarden voor een erkenning. We analyseren de bestaande draaiboeken, syllabussen, presentaties en gebruikte materialen. We bespreken wat wettelijk verplicht is en wat ondersteunend kan zijn voor een goed voorbereide opleiding.

Deel 2: Wat zijn de onderdelen? (2 lesuren + 15 min extra instellingstijd)

De bestaande draaiboeken worden ontrafeld in onderdelen. Deze onderdelen zijn: de algemene doelstellingen, de specifieke doelstellingen, het doelpubliek, de beschrijving van de inhoud, de presentatie, de syllabus en de gebruikte materialen. Elk onderdeel wordt theoretisch en aanschouwelijk benaderd, zodat de begrippen voor de deelnemers duidelijk worden.

Deel 3: Zelf aan de slag met een draaiboek: doelstellingen en inhoud. (2 lesuren + 15 min extra instellingstijd)

We gaan zelf aan de slag met de onderdelen. Voor elk onderdeel wordt een methodiek aangeleerd met een bijhorend methodologisch kader, zodat de deelnemers een houvast krijgen om zelf een onderdeel uit te werken.

In kleine groepjes oefenen we met het opbouwen van de verschillende onderdelen van een draaiboek. Input kan een bestaande opleiding zijn die herwerkt wordt, maar ook een nieuw te ontwikkelen opleiding. Bedoeling is om een aanzet te geven, niet om de hele opleiding uit te werken of te herwerken.

  • De doelstellingen: Hoe vertrekken vanuit de algemene doelstellingen en analyseren van de specifieke leerdoelen?
  • De inhoud: Hoe formuleren van een korte, gestructureerde en chronologische beschrijving van de inhoud van de cursus?

Deel 4: Zelf aan de slag met een draaiboek: presentatie en syllabus. (2 lesuren + 15 min extra instellingstijd)

We gaan zelf aan de slag met de onderdelen. Voor elk onderdeel wordt een methodiek aangeleerd met een bijhorend methodologisch kader, zodat de deelnemers een houvast krijgen om zelf een onderdeel uit te werken.

In kleine groepjes oefenen we met het opbouwen van de verschillende onderdelen van een draaiboek. Input kan een bestaande opleiding zijn die herwerkt wordt, maar ook een nieuw te ontwikkelen opleiding. Bedoeling is om een aanzet te geven, niet om de hele opleiding uit te werken of te herwerken.

  • De presentatie: Stapsgewijs vullen we de inhoud aan met een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het theorie- of praktijkgedeelte zal gegeven worden. We voegen de gebruikte materialen toe.
  • De syllabus: We bekijken aan welke voorwaarden de syllabus moet voldoen en wat de linken zijn met de inhoud en de presentatie.

Wachtlijst

Wij contacteren je zodra er nieuwe sessies zijn.

Zet me op de wachtlijst
TOP